treenighet

treenigheten
treenigheter
treenigheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet treenighet på svenska?

Obestämd singular: treenighet
Bestämd singular: treenigheten
Obestämd plural: treenigheter
Bestämd plural: treenigheterna

Hur används ordet treenighet

  • "Någon treenighet har tidigare inte funnits i den rödgröna oppositionen."
  • "Enligt Anders Borg har det rått en slags treenighet mellan demokrati, välfärdsstat och marknadsekonomi sedan Berlinmurens fall med center / höger- eller center / vänster-partier som styr."
  • "– Det finns ett slags treenighet i toppen av svenska Twitter : man är elak mot motståndarna, man pratar om invandring och man är mediekritisk."
  • "Radiopsykologens treenighet : disciplin, samspel och improvisation"
  • "Det handlar alltså om en treenighet :"
  • "Grandmaster Flash räknas tillsammans med Kool DJ Herc och Afrika Bambaataa som en hiphopens heliga treenighet, de som på 70-talet i Bronx beredde väg åt alla de andra."
  • "Det var som en ohelig treenighet av kontroversiella ungdomskulturer : metal, videovåld och rollspel."
  • "” Detta är en attack mot symbolerna för en treenighet som samverkar i djupt förtryckande strukturer som allvarligt skadar och dödar människor ”, skriver organisationen i ett pressmeddelande."
  • "I dag återuppstod de när en ny treenighet bildades i Skogslyckans församlingshem."
  • "Han klargjorde också att Filippinerna och Kina närmat sig varandra, och att han kanske reser till president Vladimir Putin i Moskva, erbjuder en treenighet och klargör att ” det är tre av oss mot världen ”."

Vad betyder treenighet inom generell ?

Treenighetsläran är en teologisk teoribildning inom kristendomen, som redogör för en gudsuppfattning, enligt vilken Gud är en enda till sitt väsen, men samtidigt tre hypostaser eller personer – Fadern, Sonen (Jesus Kristus enligt sin preexistenta natur) och Anden (Den Helige Ande). https://sv.wikipedia.org/wiki/Treenighetsl%C3%A4ran

Diskussion om ordet treenighet