coinage

coinages
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet coinage har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom historia
  • Inom lingvistik
teknik
historia
lingvistik

Ordet coinage inom teknik

Översättningar

Svenska

Synonymer till coinage

Möjliga synonymer till coinage

Ordet coinage inom historia

coins collectively

Översättningar

Svenska

Synonymer till coinage

Möjliga synonymer till coinage

Ordet coinage inom lingvistik

Översättningar

Svenska

Synonymer till coinage