haw

haws
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till haw

Ordet haw har 3 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom botanik
  • Inom anatomi
lingvistik
botanik
anatomi

Ordet haw inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Möjliga synonymer till haw (inom lingvistik)

Ordet haw inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska
  • hagtorn  [ botanik, träd, lövträd ]

Synonymer till haw (inom botanik)

Möjliga synonymer till haw (inom botanik)

Ordet haw inom anatomi

the nictitating membrane of a horse

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Diskussion om ordet haw

haw

haw
hawed
hawed
Verb

Översättningar (inom anatomi)

Vad betyder haw inom data ?

utter "haw"

Möjliga synonymer till haw

Diskussion om ordet haw