jug

jugs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till jug

Ordet jug har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom generell
slang
generell

Ordet jug inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till jug (inom slang)

Ordet jug inom generell

a large bottle with a narrow mouth

the quantity contained in a jug

(inom generell)

Diskussion om ordet jug

jug

jug
jugged
jugged
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till jug (inom generell)

Hur används ordet jug

  • "jug the rabbit"

Ordet jug har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom slang
  • Inom polisväsende
generell
slang
polisväsende

Vad betyder jug inom generell ?

stew in an earthenware jug

Översättningar (inom generell)

Ordet jug inom slang

Möjliga synonymer till jug (inom slang)

Ordet jug inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Svenska

Möjliga synonymer till jug (inom polisväsende)

Diskussion om ordet jug