shorten

shorten
shortened
shortened
Verb

Översättningar

Hur används ordet shorten

  • "The manuscript must be shortened"
  • "He shortened his trip due to illness"
  • "shorten the skirt"
  • "shorten the rope by a few inches"
  • "In winter, the days shorten"

Ordet shorten har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
norgespec
generell
ALLMÄNT

Ordet shorten inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till shorten (inom norgespec)

Ordet shorten inom generell

make shorter than originally intended; reduce or retrench in length or duration

make short or shorter

become short or shorter

(inom generell)

Ordet shorten inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till shorten (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till shorten (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet shorten