inducement

inducements
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till inducement

Ordet inducement har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
ekonomi
vardagligt
generell

Ordet inducement inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till inducement (inom ekonomi)

Ordet inducement inom vardagligt

Synonymer till inducement (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till inducement (inom vardagligt)

Ordet inducement inom generell

act of bringing about a desired result: "inducement of sleep"

Synonymer till inducement (inom generell)

Diskussion om ordet inducement