earful

earfuls
Substantiv

Översättningar

Ordet earful har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom historia
vardagligt
generell
historia

Ordet earful inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet earful inom generell

an outpouring of gossip

Ordet earful inom historia

Synonymer till earful (inom historia)

Möjliga synonymer till earful (inom historia)

Diskussion om ordet earful