stelbent

Adjektiv

Synonymer till stelbent

Hur används ordet stelbent

 • "– Det är absolut värt se över lagen som är stelbent, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna."
 • "Utöver själva satsningen så vill kulturaktörerna även att man ska erbjuda alla barn en plats på kulturskolan, repetionslokaler, en modern gradängsal med plats för minst 200 åskådare och att nämnden ska ta bort ” onödig och stelbent ” byråkrati kring bidrag för kulturverksamheter."
 • "Gävleadvokaten Tryggve Emstedt ser domen som en bakläxa för Migrationsverket, som han menar har haft en alltför stelbent tolkning av Dublinförordningen just när det gäller ensamkommande flyktingbarn."
 • "Gävleadvokaten Tryggve Emstedt ser domen som en bakläxa för Migrationsverket, som han menar har haft en alltför stelbent tolkning av Dublinförordningen just när det gäller ensamkommande flyktingbarn."
 • "Strandskyddslagen har varit omdiskuterad och kritiserad på många håll och har beskyllts för att vara stelbent och hindrat utvecklingen – framförallt på landsbygden."
 • "Andreas Carlgren säger till TT att han anser att EU-kommissionen från början agerat mycket forcerat och stelbent i tvisten med Sverige om vargjakten."
 • "Enligt familjens juridiska ombud har familjen hamnat i kläm på grund av ett stelbent regelverk."
 • "– Men jag har svårt att tro att Länsstyrelsen kan vara så stelbent att man inte går med på det här och låter honom avveckla under ordnade former, säger han."
 • "Tillsammans med våra kommuner och regioner, där försvaret blir naturlig del av vår vardag och ses som en tillgång och inte en belastning eftersom vi har en stelbent lagstiftning, säger Lars Püss ( M )."
 • "Man blir ju besviken helt enkelt, det är så stelbent, för man kan ju bo innanför kommungränsen och ha längre väg till skolan."

Ordet stelbent har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder stelbent inom vardagligt ?

som har stela ben

Synonymer till stelbent (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till stelbent (inom vardagligt)

Ordet stelbent inom generell

Diskussion om ordet stelbent

 • - 2009-12-02

  stiff-legged, stiff, formal