kedjehus

kedjehuset
kedjehus
kedjehusen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet kedjehus på svenska?

Obestämd singular: kedjehus
Bestämd singular: kedjehuset
Obestämd plural: kedjehus
Bestämd plural: kedjehusen

Hur används ordet kedjehus

 • "74 grannar till planerade radoch kedjehus i Säljansområdet i Sandviken överklagar till regeringen."
 • "Sandviken – Grannar klagar på planerade kedjehus"
 • "Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt."
 • "Priserna på småhus – villor, rad- och kedjehus – steg under perioden maj-juli med nästan 4 procent jämfört med föregående tremånadersperiod."
 • "– Tanken är att det ska finnas en blandad bebyggelse med flerbodtadshus, kedjehus, radhus och villor, säger planarkitekt Anna Winnberg."
 • "Dessutom planeras det för nya 16 nya kedjehus i Harplinge."
 • "Konceptet består av småhusbebyggelse som radhus, kedjehus och fristående villor, men även flerfamiljshus, hotellbyggnader och olika förtätningsprojekt."
 • "Ett kedjehus på Krongatan brann ner till grunden och lågorna spred sig snabbt till grannhuset som blev delvis förstört."
 • "Priserna på villor, radhus och kedjehus fortsätter uppåt."
 • "Nio personer evakuerades i natt i samband med att ett kedjehus förstördes i en brand i Hässelby i västra Stockholm."

Ordet kedjehus har 2 betydelser

 • Inom byggnad
 • Inom teknik
byggnad
teknik

Vad betyder kedjehus inom byggnad ?

hus som är sammanbyggda via garage

Översättningar (inom byggnad)

Ordet kedjehus inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Relaterat till kedjehus (inom teknik)

arkitektur

arkitektur

Diskussion om ordet kedjehus