egnahem

egnahemmet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet egnahem

  • "Bidrag till åtgärder mot radon i egnahem lämnas till husägare för"
  • "Det gäller alla typer av boenden, från små ettor till stora femrummare, från egnahem till bostadsrätter."
  • "– Det är första gången vi testar att sälja egnahem på det här viset, säger byggprojektchef Christine Delander Eksten."
  • "Men vi tycker fortfarandet att det saknas egnahem på Drottninghög och nu hade vi möjlighet att bygga det inom det här projektet i Stadskvarteret, säger Christine Delander Eksten."
  • "Förberedelserna har pågått i tre år, och husen som flyttas är både privata egnahem och LKAB:s bostäder."
  • "- Boende i egnahem och bostadsrätter kan dra av 30 procent av räntekostna- den från skatten."
  • "Hushållen i egnahem i Storstockholm har i snitt 68.000 kronor mer kvar om året än hushållen som bor i hyreslägenhet i landets mindre kommuner."
  • "Där ingår även förslag om att återinföra hissbidrag, radonsanering, statlig kreditgaranti för byggande av egnahem samt höjda bostadsbidrag med 300 miljoner 2006 och 2007."
  • "– Vi bygger studentbostäder, bostadsrätter, egnahem och hyreshus men vi bygger inget anpassat för de äldres situation."
  • "Bjarne Isaksson är född på Kilen, men flyttade redan som liten till Malmsta där familjen byggde egnahem 1956-57."

Vad betyder egnahem inom generell ?

små­hus bebott av ägaren

Relaterat till egnahem

arkitektur

Diskussion om ordet egnahem