straffvärd

Okänd ordklass

Hur används ordet straffvärd

  • "Tingsrätten skriver i domen att männen inte haft ” den centrala roll i narkotikahantering som är allra mest straffvärd ”."
  • "Enligt min mening är det kapaciteten, och inte bara mängden, som är straffvärd."
  • "Tingsrätten skriver också i sin dom att metamfetamin, och särskilt den kristalliserade formen av drogen, ” i vissa avseenden ( men inte i andra ) bör betraktas som farligare och därigenom mer straffvärd än amfetamin ”."
  • "– Högsta domstolen kan alltid ändra sin egen ståndpunkt och de skulle kunna gå ifrån de tidigare uttalandena och konstatera att just den hör situationen är särskilt straffvärd."
  • "Enligt domstolen finns det inget som tyder på att männen agerat på order från någon annan eller på annat sätt intagit en ställning som skulle medföra att deras inblandning i hanteringen skulle anses mindre straffvärd."
  • "– Det är olika därför att den fjärde personen, som jag har yrkat ett längre fängelsestraff för, anser jag genom sitt agerande och sin högre grad av inblandning är mer straffvärd så att säga än de andra."

Relaterat till straffvärd

ont

försyndelse

hämnd

bestraffning

domslut

Diskussion om ordet straffvärd