handlingskraftig

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till handlingskraftig

Hur används ordet handlingskraftig

  • "Aksel Hansen har i tolv års tid arbetat som ambulansförare i Köpenhamn, det har format honom till en orädd och handlingskraftig medborgare som inte tvekar på att hjälpa till."
  • "– Det kan lätt bli att man är handlingskraftig i en organisation och vill gå ut med en tydlig riktlinje."
  • "På måndagen träffades kommuner från södra Norrland och Region Gävleborg i Hudiksvall för att diskutera ett bolagsbildande, som ska göra regionen mer handlingskraftig när det kommer till utbyggnad av just Ostkustbanan."
  • "Målet har varit att åstadkomma en handlingskraftig organisation som är enkel att styra och leda, som kan överbrygga geografiska och administrativa gränser, samt att minska kostnaderna i en vikande ekonomi."
  • "Den politiska reaktionen kan bli en överreaktion, att vilja ge intryck av att vara handlingskraftig och att göra det alla andra gör, utan att räkna på konsekvenserna både för smittspridning och ekonomi."
  • "Vill vara handlingskraftig"
  • "En handlingskraftig granne på våningen ovanför hade på ett eller annat sätt lyckats släcka branden."
  • "Men innan Räddningstjänsten kom till platsen hade en handlingskraftig granne lyckats släcka branden – från våningen ovanför."
  • "Som opinionsläget ser ut i dag skulle det bli svårt för något av blocken att bilda en handlingskraftig regering på egen hand."
  • "– Som jag sade i går har vi en överenskommelse mellan fyra partier som ger en möjlighet att Sverige kan få en handlingskraftig regering som inte är beroende av Sverigedemokraterna."

Diskussion om ordet handlingskraftig