bowl over

bowl over
bowled over
bowled over
Verb

Översättningar

Ordet bowl over har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet bowl over inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till bowl over (inom bildligt)

Möjliga synonymer till bowl over (inom bildligt)

Ordet bowl over inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bowl over (inom generell)

Möjliga synonymer till bowl over (inom generell)

Diskussion om ordet bowl over

  • - 2018-03-09

    förvånad