astound

astound
astounded
astounded
Verb

Översättningar

Synonymer till astound

Möjliga synonymer till astound

Diskussion om ordet astound

  • - 2018-03-09

    förvånad