recumbent

recumbents
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till recumbent

Möjliga synonymer till recumbent

Diskussion om ordet recumbent

recumbent

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till recumbent

Diskussion om ordet recumbent