eminence

eminences
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till eminence

Hur används ordet eminence

  • "a scholar of great eminence"

Ordet eminence har 3 betydelser

  • Inom sociologi
  • Inom geografi
  • Inom titel
sociologi
geografi
titel

Vad betyder eminence inom sociologi ?

high status importance owing to marked superiority

Översättningar (inom sociologi)

Synonymer till eminence (inom sociologi)

Möjliga synonymer till eminence (inom sociologi)

Vanlig betydelse av ordet eminence inom geografi

Översättningar (inom geografi)

Svenska

Synonymer till eminence (inom geografi)

Ordet eminence inom titel

Översättningar (inom titel)

Svenska

Synonymer till eminence (inom titel)

Diskussion om ordet eminence

  • - 2008-12-19

    Er (Ers) Eminens/er