notable

notables
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till notable

Diskussion om ordet notable

notable

Adjektiv

Hur används ordet notable

  • "a notable historian"

Ordet notable har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom juridik
generell
juridik

Vad betyder notable inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Synonymer till notable (inom generell)

Uttryck till notable (inom generell)

Möjliga synonymer till notable (inom generell)

Ordet notable inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till notable (inom juridik)

Diskussion om ordet notable