illustrious

Adjektiv

Hur används ordet illustrious

  • "an illustrious judge"
  • "an illustrious achievement"

Ordet illustrious har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder illustrious inom generell, generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Synonymer till illustrious (inom generell)

Uttryck till illustrious (inom generell)

Möjliga synonymer till illustrious (inom generell)

Möjliga synonymer till illustrious (inom generell)

Ordet illustrious inom vardagligt

having or conferring glory

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till illustrious (inom vardagligt)

Diskussion om ordet illustrious