beaver

beavers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till beaver

Ordet beaver har 7 betydelser

  • Inom däggdjur
  • Inom slang, sex
  • Inom kläder
  • Inom teknik
  • Inom vardagligt
  • Inom historia
  • Inom generell
däggdjur
slang, sex
kläder
teknik
vardagligt
historia
generell

Vad betyder beaver inom däggdjur ?

large semiaquatic rodent with webbed hind feet and a broad flat tail; construct complex dams and underwater lodges

Översättningar (inom däggdjur)

Svenska

Möjliga synonymer till beaver (inom däggdjur)

Ordet beaver inom slang, sex

Översättningar (inom slang, sex)

Svenska

Möjliga synonymer till beaver (inom slang, sex)

Ordet beaver inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till beaver (inom kläder)

Möjliga synonymer till beaver (inom kläder)

Ordet beaver inom teknik

the soft brown fur of the beaver

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till beaver (inom teknik)

Ordet beaver inom vardagligt

a full beard

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till beaver (inom vardagligt)

Ordet beaver inom historia

a movable piece of armor on a medieval helmet used to protect the lower face

Översättningar (inom historia)

Möjliga synonymer till beaver (inom historia)

Ordet beaver inom generell

a hat made of beaver fur or similar material

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till beaver (inom generell)

Diskussion om ordet beaver

beaver

beaver
beavered
beavered
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till beaver (inom generell)

Vad betyder beaver inom generell ?

work hard on something

Diskussion om ordet beaver