beaver

beavers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet beaver har 7 betydelser

  • Inom däggdjur
  • Inom slang, sex
  • Inom kläder
  • Inom teknik
  • Inom vardagligt
  • Inom historia
  • Inom generell
däggdjur
slang, sex
kläder
teknik
vardagligt
historia
generell

Vad betyder beaver inom däggdjur ?

large semiaquatic rodent with webbed hind feet and a broad flat tail; construct complex dams and underwater lodges

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till beaver

Ordet beaver inom slang sex

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till beaver

Ordet beaver inom kläder

Översättningar

Svenska

Synonymer till beaver

Möjliga synonymer till beaver

Ordet beaver inom teknik

the soft brown fur of the beaver

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till beaver

Ordet beaver inom vardagligt

a full beard

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till beaver

Ordet beaver inom historia

a movable piece of armor on a medieval helmet used to protect the lower face

Översättningar

Möjliga synonymer till beaver

Ordet beaver inom generell

a hat made of beaver fur or similar material

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till beaver

beaver

beaver
beavered
beavered
Verb

Översättningar

Vad betyder beaver inom generell ?

work hard on something

Översättningar

Synonymer till beaver