äga

[ˈɛːɡˌa]
äger
ägde
ägt
Verb

Synonymer till äga

Hur uttalas ordet äga?

[ˈɛːɡˌa]

Hur böjs ordet äga på svenska?

Presens: äger
Preteritum: ägde
Supinum: ägt

Hur används ordet äga

 • "Han äger ett hus i Gamla Uppsala"
 • "Att äga och köra bil i Göteborg är i dag dyrt och slår hårt på månadens ekonomi för många."
 • "Någon gång under våren kommer muntliga förhandlingar att äga rum i Göteborgs tingsrätt."
 • "FAM delar vårt långsiktiga ägarperspektiv och har lång erfarenhet av att äga och utveckla industriföretag, säger Erik Urnes, vd för Lindéngruppen och gift med huvudägaren Jenny Lindén Urnes."
 • "Stockholm : Prinsessans Estelles första födelsedagsfirande är inget som kommer att äga rum inför öppen ridå."
 • "Man kan inte skriva hur som helst i en tidning bara för att man råkar äga den."
 • "– Att äga och utveckla fastigheter i rätt lägen med en god utvecklings- och värdepotential blir allt viktigare."
 • "Observer redogör för en härva av företag, där många tycks äga andelar av varandra medan de verkliga ägarförhållandena är höljda i dunkel."
 • "Fyra procent dyrare att äga bil"
 • "BIL : Det blir i snitt fyra procent dyrare att äga bil 2013 visar Motormännens kalkyl över driftskostnaderna."
 • "Här är en trio kvinnor och skådespelare som bestämt sig för att äga scenen på sina egna villkor och som spelar skjortan av publiken i farten."
 • "Och det är när kunskapsnämnden har sammanträde som uppropet kommer äga rum, dit kommer de objudna."
 • "– Det är tänkt att den första turen kommer att äga rum i maj nästa år, säger Yngve Gottlow."
 • "– Något som bidrar till prisökningarna i länet är att Blekingeborna har blivit allt mer benägna att äga sina bostäder, vilket syns tydligt i statistiken."
 • "Gunnar Svensson säger att han har funderat en tid på att sluta och att han framöver ska äga sig åt sina fritidsintressen och åt sin familj."
 • "Beslutet innebär att mannen förbjuds att äga, vårda och rasta hundar tills vidare."
 • "Enligt Per Jonsson, chef för kommunens drift och serviceförvaltning, är anledningen till köpet är att kommunen ska äga samtliga utrymmen i arenan och kommunens fastighetskontor lämnade aldrig något klartecken till loungen, som byggdes och användes av en sponsor till klubben 2014."
 • "De fick äga matchen lite för enkelt, säger Michael Thoresten, team manager för Blekinge."
 • "– Jag ser inte att det är sämre att vi får en annan hyresvärd som vi hyr skolorna av än att äga i egen regi, säger Carl-Martin Lanér, kommundirektör Karlskrona kommun."
 • "Uppträdandet kommer att äga rum i Malmö Arena och kören kommer att sjunga tillsammans med Lunds gosskör."
 • "35-åringen förnekar brott och häktningsförhandlingen kommer att äga rum på onsdagen."
 • "Tingsrätten äger icke att upptaga detta till behandling"
 • "Detta ägde rum för mycket länge sedan"

Ordet äga har 3 betydelser

 • Inom vanliga uttryck
 • Inom formell stil
 • Inom bildligt
vanliga uttryck
formell stil
bildligt

Ordet äga inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Möjliga synonymer till äga (inom formell stil)

Ordet äga inom bildligt

äga rum

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till äga (inom bildligt)

Möjliga synonymer till äga (inom bildligt)

Relaterat till äga (inom bildligt)

närvaro

Diskussion om ordet äga

äga

[ˈɛːɡˌa]
(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar (inom bildligt)

Hur uttalas ordet äga?

[ˈɛːɡˌa]

Hur används ordet äga

 • "Och det är när kunskapsnämnden har sammanträde som uppropet kommer äga rum, dit kommer de objudna."
 • "– Det är tänkt att den första turen kommer att äga rum i maj nästa år, säger Yngve Gottlow."
 • "– Något som bidrar till prisökningarna i länet är att Blekingeborna har blivit allt mer benägna att äga sina bostäder, vilket syns tydligt i statistiken."
 • "Gunnar Svensson säger att han har funderat en tid på att sluta och att han framöver ska äga sig åt sina fritidsintressen och åt sin familj."
 • "Beslutet innebär att mannen förbjuds att äga, vårda och rasta hundar tills vidare."
 • "Enligt Per Jonsson, chef för kommunens drift och serviceförvaltning, är anledningen till köpet är att kommunen ska äga samtliga utrymmen i arenan och kommunens fastighetskontor lämnade aldrig något klartecken till loungen, som byggdes och användes av en sponsor till klubben 2014."
 • "De fick äga matchen lite för enkelt, säger Michael Thoresten, team manager för Blekinge."
 • "– Jag ser inte att det är sämre att vi får en annan hyresvärd som vi hyr skolorna av än att äga i egen regi, säger Carl-Martin Lanér, kommundirektör Karlskrona kommun."
 • "Uppträdandet kommer att äga rum i Malmö Arena och kören kommer att sjunga tillsammans med Lunds gosskör."
 • "35-åringen förnekar brott och häktningsförhandlingen kommer att äga rum på onsdagen."

Vad betyder äga inom jordbruk ?

ha (något); lagligen vara i besittning av (något); ha exklusiv rätt att använda (något)

Möjliga synonymer till äga

Diskussion om ordet äga