barrel

[bɛɹəl]
(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet barrel?

[bɛɹəl]

Vad betyder barrel inom enhet ?

tunna

Diskussion om ordet barrel

 • - 2012-02-19

  pipa/mynning

barrel

barrels
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet barrel

 • "A barrel of beer"
 • "One barrel of oil is the same as 159 litres"
 • "a barrel of beer is 31 gallons and a barrel of oil is 42 gallons"

Ordet barrel har 6 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom teknik
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom anatomi
 • Inom måttenhet
vardagligt
teknik
militärväsen
generell
anatomi
måttenhet

Ordet barrel inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
 • fat  [ teknik ]

Synonymer till barrel (inom vardagligt)

Ordet barrel inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till barrel (inom teknik)

Ordet barrel inom militärväsen

through which bullet travels when gun is fired

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska
 • lopp  [ teknik ]
 • pipa  [ vapen ]

Synonymer till barrel (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till barrel (inom militärväsen)

Ordet barrel inom generell

a cylindrical container that holds liquids

the quantity that a barrel (of any size) will hold

Översättningar (inom generell)

Synonymer till barrel (inom generell)

Uttryck till barrel (inom generell)

Möjliga synonymer till barrel (inom generell)

Ordet barrel inom anatomi

a bulging cylindrical shape; hollow with flat ends

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till barrel (inom anatomi)

Möjliga synonymer till barrel (inom anatomi)

Ordet barrel inom måttenhet

any of various units of capacity

Översättningar (inom måttenhet)

Svenska

Synonymer till barrel (inom måttenhet)

 • BBL [ internet ]

Diskussion om ordet barrel

barrel

barrel
barrelled
barrelled
Verb

Översättningar (inom måttenhet)

Svenska

Ordet barrel har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder barrel inom generell ?

put in barrels

Översättningar (inom generell)

Ordet barrel inom vardagligt

To move quickly or in an uncontrolled manner.

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till barrel (inom vardagligt)

Diskussion om ordet barrel