synkopera

synkoperar
synkoperade
synkoperat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet synkopera på svenska?

Presens: synkoperar
Preteritum: synkoperade
Supinum: synkoperat

Vad betyder synkopera inom musik, lingvistik ?

förskjuta rytmen genom sammanbindning av svagare betonad taktdel med en följande starkare betonad, alt. framkalla bortfall av trycksvag vokal inuti ord

Diskussion om ordet synkopera