bönehus

bönehuset
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bönehus

Hur används ordet bönehus

  • "Ett bönehus i byn i Piteå kommun, där de omkomna bodde, håller öppet under måndagen för samtal, ljuständning och bön."
  • "– När det gäller basala kunskaper – att det inte finns en judisk flagga, att ett judiskt bönehus är en synagoga, ett kristet är en kyrka och det muslimska en moské, så kan man kräva kunskaper, säger han."
  • "Det efter att skolan förlagt terminsavslutningar till ett laestadianskt bönehus."
  • "Skolavslutning i bönehus fall för DO"
  • "Bland annat kommer en föreställning att spelas just på det bönehus iKalix där handlingen utspelar sig."
  • "Björkskatakyrkan är det senaste kyrkorummet som sålts, men i Norrbotten har åtta kyrkor och bönehus stängts sedan år 2000."
  • "Efter en stund stannade bussen vid ett bönehus och barnen radades upp."
  • "Ett bönehus i byn i Piteå kommun, där de omkomna bodde, håller öppet under måndagen för samtal, ljuständning och bön."

Vad betyder bönehus inom religion ?

Ett bön(e)hus är ett kapell använt för gudstjänster och bönemöten, framförallt inom väckelserörelserna. I exempelvis Norge säger man istället "bedehus". Inom en del sammanhang ersätter samlingarna i bönhusen helt gudstjänstbesök i Svenska kyrkan, medan de i andra sammanhang används som komplement. Det är främst hos Evangeliska fosterlandsstiftelsen i Norrland som begreppet har använts. https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6nhus

Möjliga synonymer till bönehus

Relaterat till bönehus

kyrkobyggnad

tillhåll

gudstjänst

Diskussion om ordet bönehus