levnadssätt

levnadssättet
(-)(-)
Substantiv [t]

Synonymer till levnadssätt

Hur används ordet levnadssätt

  • "Åklagaren menar att hon med filmen ville klandra kompisarnas levnadssätt och genom att filmen spreds via internet fick den så omfattande spridning att brottet anses som grovt."
  • "Föreläsningen är en del av projektet och kommer att handla om den samiska kulturen, levnadssätt och samers hälsa."
  • "” Vi anser att den här lösningen är den bästa för vårt landsting med hänsyn till ekonomi, miljö och levnadssätt ”, säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman ( M ) i Uppsala i ett pressmeddelande på måndagen."
  • "- Om man skriver att en person har begått ett brott eller är klandervärd i sitt levnadssätt, eller skriver något annat som är ” ägnat att utsätta en person för andras missaktning ” så är det förtal enligt lagen."
  • "Drude Dahlerup framhåller att det i grund och botten finns stora likheter mellan Sverige och Danmark i levnadssätt och livsstil."
  • "Slutsatsen måste bli mindre utsläpp och ett ändrat levnadssätt."
  • "Sju av tio svenskar är redo att ändra sitt levnadssätt om det minskar klimatförändringarna."
  • "Han hade tolkat bibeltexter utifrån sin trosuppfattning och ville försöka att påverka människors levnadssätt."
  • "De utpekas som ett hot mot en bräcklig centralmakt som har svårt att kontrollera utlänningar och icke bofasta, samt mot den sanna tron och de levnadssätt som statskyrkan förespråkar."
  • "En lösdrivare definieras då som en person som ” stryker omkring utan att söka ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant levnadssätt att våda därav uppstår för allmän säkerhet, ordning och sedlighet ”."

Diskussion om ordet levnadssätt