inrättning

inrättningen
inrättningar
inrättningarna
Substantiv [-]

Synonymer till inrättning

Hur böjs ordet inrättning på svenska?

Obestämd singular: inrättning
Bestämd singular: inrättningen
Obestämd plural: inrättningar
Bestämd plural: inrättningarna

Hur används ordet inrättning

 • "Det är inte fråga om att ha någon militär inrättning hemma utan enkla tydliga regler, säger Anders Wiklander."
 • "Det har varken gått att ringa till eller från någon kommunal inrättning i hela Hälsingland."
 • "– Vi är en social inrättning i bygden, precis som en teater eller en opera är."
 • "” Vi är en social inrättning i bygden ”"
 • "Som uteställe räknas enligt lagen : ” ... en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. ”"
 • "Eftersom ständig tillgång till läkare och övrig personal på enheten i Falkenberg slås ut på ett så litet antal vårdplatser, är det dyr inrättning."
 • "Ett sjukhus är ju en inrättning där det finns många värnlösa människor som är svåra att evakuera om branden sprider sig, säger polisen Tommy Nyman."
 • "Polisen vill inte säga vilken vård- inrättning det rör sig om, för att skydda den från massmedierna."
 • "Det här är ju en kommunal inrättning, vi tillgodoser ju alla medborgare så vi välkomnar det här."
 • "Så kulturklubb och inrättning är kanske fel ord."

Ordet inrättning har 3 betydelser

 • Inom vapen
 • Inom teknik
 • Inom vardagligt
vapen
teknik
vardagligt

Vad betyder inrättning inom vapen ?

/fysisk och offentlig/ institution eller anläggning /med visst syfte och på en viss plats/

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till inrättning (inom vapen)

Möjliga synonymer till inrättning (inom vapen)

Möjliga synonymer till inrättning (inom vapen)

Ordet inrättning inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till inrättning (inom teknik)

Möjliga synonymer till inrättning (inom teknik)

Ordet inrättning inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till inrättning (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till inrättning (inom vardagligt)

Diskussion om ordet inrättning