rule

rule
ruled
ruled
Verb

Översättningar

Synonymer till rule

Hur används ordet rule

  • "rule one's temper"

Ordet rule har 6 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom juridik
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom juridik
  • Inom allmänt
  • Inom matematik
militärväsen
juridik
ALLMÄNT
juridik
allmänt
matematik

Vanligast betydelse av ordet rule inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till rule (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till rule (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet rule inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till rule (inom juridik)

Vanlig betydelse av ordet rule inom ALLMÄNT

decide with authority

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till rule (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till rule (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet rule inom juridik

decide on and make a declaration about

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till rule (inom juridik)

Ovanlig betydelse av ordet rule inom allmänt

mark or draw with a ruler; of margins

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till rule (inom allmänt)

Ordet rule inom matematik

keep in check

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till rule (inom matematik)

Möjliga synonymer till rule (inom matematik)

Diskussion om ordet rule

ruling

Adjektiv

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till ruling (inom matematik)

Diskussion om ordet ruling

ruling

rulings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder ruling inom juridik ?

an official or authoritative decision, decree, statement, or interpretation (as by a judge on a point of law)

Möjliga synonymer till ruling

Diskussion om ordet ruling