sentence

sentences
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet sentence

  • "he always spoke in grammatical sentences"
  • "his sentence was 5 to 10 years"

Ordet sentence har 4 betydelser

  • Inom ordspråk
  • Inom musik
  • Inom lingvistik
  • Inom juridik
ordspråk
musik
lingvistik
juridik

Mindre vanlig betydelse av ordet sentence inom ordspråk

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till sentence

Ovanlig betydelse av ordet sentence inom musik

Ordet sentence inom lingvistik

a string of words satisfying the grammatical rules of a language

Översättningar

Svenska
  • mening  [ lingvistik ]
  • sats  [ lingvistik ]

Möjliga synonymer till sentence

Ordet sentence inom juridik

Översättningar

Svenska

Synonymer till sentence

Möjliga synonymer till sentence

sentence

sentence
sentenced
sentenced
Verb

Översättningar

Svenska

Vad betyder sentence inom sjöfart ?

pronounce a sentence on, in a court of law

Översättningar

Svenska

Synonymer till sentence

Möjliga synonymer till sentence