brygd

brygden
brygder
brygderna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till brygd

Hur böjs ordet brygd på svenska?

Obestämd singular: brygd
Bestämd singular: brygden
Obestämd plural: brygder
Bestämd plural: brygderna

Hur används ordet brygd

  • "Hans musik var en gumbo, en brygd."
  • "Scovell menar att Lettermans redaktion är en brusande brygd av kotterier och märkliga maktförskjutningar beroende på vem som för närvarande åtnjuter Lettermans gunst."
  • "– Nu skall det i alla fall göras ett försök att bryta isen och häva den censur som profeten åtnjuter som religionskritiskt undantag på grund av den starka brygd som kombinationen av skräck och rasism utgör, skriver Vilks."
  • "Den är brygd på sörmländska råvaror, säger David Lindström, en av de sörmländska deltagarna."
  • "Om Queiroz hittat en magisk brygd eller inte återstår att se."
  • "Om det fanns en magisk brygd för att stoppa det spanska landslaget så hade en miljon dollar inte varit för mycket för att köpa den, även om vi har lite ekonomiska problem. ”"
  • "Den ena hoppas på en magisk brygd, den andra på en säker vinst."
  • "– Jämfört med stora bryggerier så är det bara en tiondel i storlek per brygd."
  • "Det handlade om en brygd som skulle ” eliminera de smittsamma generna ” i viruset."
  • "Enligt forskarna, som presenterar sina rön i Ecology and Evolution, är blandningen en potent brygd som skyddar myrkolonierna mot olika mikrober."

Vad betyder brygd inom kemi ?

bryggande; handlingen att brygga

Möjliga synonymer till brygd

Relaterat till brygd

blandning

sammanhållning

Diskussion om ordet brygd