koagulering

koaguleringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till koagulering

Hur används ordet koagulering

  • "Det handlar om en störning i blodets koagulering, då antikropparna stör blodets levringsmekanismer."
  • "Enligt tidningen sålde en liga blod- plättar, celler i blodet som behövs för normal koagulering, till svårt sjuka människor i behov av blodtrans- fusioner."
  • "Värmeslag i sig kan resultera i permanenta skador på de inre organ, som njur- och leversvikt, lungödem, hjärnskador, koagulering av blodet och hjärtarytmi."

Vad betyder koagulering inom kemi ?

Aggregation eller agglomerering är en process där partiklar i ett kolloidalt system klumpar ihop sig och bildar en ny partikel https://sv.wikipedia.org/wiki/Aggregation_(kemi)

Möjliga synonymer till koagulering

Diskussion om ordet koagulering