kreatur

kreaturet
kreatur
kreaturen
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kreatur

Hur böjs ordet kreatur på svenska?

Obestämd singular: kreatur
Bestämd singular: kreaturet
Obestämd plural: kreatur
Bestämd plural: kreaturen

Hur används ordet kreatur

 • "– Verksamheter som behöver mycket vatten får det svårt, till exempel lantbrukare med kreatur har problem på sina håll."
 • "Kommunalrådet Magnus Larsson ( C ) i Karlskrona har anmälts till länsstyrelsen för misskötsel av sina kreatur."
 • "Ehec kan smitta genom livsmedel eller via kreatur."
 • "Rester av ben i gropen, avsågade skelettdelar och tänder i terrängen vittnar om att platsen har använts flera gånger för att dumpa kadaver av kreatur."
 • "Två förelägganden med vite har dock inte hjälpt och därför beslutades att samtliga kreatur på gården skulle omhändertas med omedelbar verkan."
 • "I Halland har en förtroendevald dömts för djurplågeri och fått djurförbud, en har fått föreläggande, ett beslut om att man måste vidta åtgärder för parasitangripna och gödselförorenade kreatur och en har fått föreläggande med vite då hen inte skilt på kvigor och en tjur i inhägnad, vilket kan leda till för tidig dräktighet för ungdjuren."
 • "Laholm – 70-tal kreatur fick omhändertas"
 • "” Diktaturens kreatur ”"
 • "Då uttalade Palme orden ” diktaturens kreatur ” och syftade på den sovjetstyrda ledningen i Tjeckoslovakien."
 • "Nu ska svenska kreatur slippa långa och plågsamma transporter till slakteriet."

Ordet kreatur har 3 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom bildligt
 • Inom mytologi
jordbruk
bildligt
mytologi

Vad betyder kreatur inom jordbruk ?

Nötkreatur (Bos taurus), också kallade nöt, nötdjur, nötboskap eller i dagligt tal oftast kor, är domesticerade klövdjur av familjen oxdjur, det vill säga vanliga kor, tjurar, kvigor och kalvar. Dessa tamdjur används mest för mjölk- och köttproduktion, och som dragdjur. http://sv.wikipedia.org/wiki/Ko

Översättningar (inom jordbruk)

Engelska

Synonymer till kreatur (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till kreatur (inom jordbruk)

Ordet kreatur inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till kreatur (inom bildligt)

Möjliga synonymer till kreatur (inom bildligt)

Ordet kreatur inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till kreatur (inom mytologi)

Möjliga synonymer till kreatur (inom mytologi)

Diskussion om ordet kreatur