boskap

Substantiv [n]

Hur används ordet boskap

 • "– De åker in och ut och hanteras nästan som boskap."
 • "Men i sökandets spår finns flera rapporter om boskap som råkat illa ut och nu anser Länsstyrelsen i Kronoberg att situationen blivit ohållbar."
 • "Enligt larmet ska det ha börjat brinna i en traktor för att sedan sprida sig till en byggnad, som det enligt uppgift ska finnas boskap i."
 • "Men de skeptiska menade att lagändringen var tandlös eftersom den inte skyddar lösgående boskap eller jakthundar."
 • "2007 misstänkte man att boskap, två kor och en häst i Hälsingland, dött av sprängörten."
 • "Bland annat ska man gå en kurs för att få valla boskap."
 • "Bollnäsbon är vidare orolig för att de våtmarksliknande förhållanden som skapas på åkrarna i strandzonen ska gynna sprängört samt parasiter vilka riskerar att drabba dennes boskap negativt."
 • "De skriver att vargens inverkan på tamboskap och löshundsjakten inte belysts tillräckligt och att dödade hundar bör ersättas lika högt som boskap."
 • "Kommittén föreslog att skyddsjakt på varg regelmässigt ska beviljas vid första angreppet på frigående boskap."
 • "Skotsk boskap i Tällberg på månadens vinnarbild"

Vad betyder boskap inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
namn på vissa husdjur, särskilt nötboskap, men även t.ex. hästar, får och getter

Diskussion om ordet boskap

boskap

boskapen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet boskap

 • "– De åker in och ut och hanteras nästan som boskap."
 • "Men i sökandets spår finns flera rapporter om boskap som råkat illa ut och nu anser Länsstyrelsen i Kronoberg att situationen blivit ohållbar."
 • "Enligt larmet ska det ha börjat brinna i en traktor för att sedan sprida sig till en byggnad, som det enligt uppgift ska finnas boskap i."
 • "Men de skeptiska menade att lagändringen var tandlös eftersom den inte skyddar lösgående boskap eller jakthundar."
 • "2007 misstänkte man att boskap, två kor och en häst i Hälsingland, dött av sprängörten."
 • "Bland annat ska man gå en kurs för att få valla boskap."
 • "Bollnäsbon är vidare orolig för att de våtmarksliknande förhållanden som skapas på åkrarna i strandzonen ska gynna sprängört samt parasiter vilka riskerar att drabba dennes boskap negativt."
 • "De skriver att vargens inverkan på tamboskap och löshundsjakten inte belysts tillräckligt och att dödade hundar bör ersättas lika högt som boskap."
 • "Kommittén föreslog att skyddsjakt på varg regelmässigt ska beviljas vid första angreppet på frigående boskap."
 • "Skotsk boskap i Tällberg på månadens vinnarbild"

Vad betyder boskap inom jordbruk ?

Fotograf: Wikipedia
namn på vissa husdjur, särskilt nötboskap, men även t.ex. hästar, får och getter

Möjliga synonymer till boskap

Relaterat till boskap

djur

Diskussion om ordet boskap