djurbesättning

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet djurbesättning

 • "Enstaka djur kan få avlivas på det sättet för att undvika lidande men inte en hel djurbesättning."
 • "Robert Hedlund nästan dubblerade sin djurbesättning och byggde ut strax före mjölkpriset rasade."
 • "Den politiker i södra Halland som kritiserats av länsstyrelsen för vanvård av sin djurbesättning avgår med omedelbar verkan från samtliga politiska uppdrag."
 • "EHEC-bakterier har konstaterats i en djurbesättning på en gård i Halland."
 • "Brigitta Englsperger i Loke, Tandsbyn, fick skicka 20 procent av sin djurbesättning på slakt under torrsommaren 2018."
 • "Ett får från en mindre djurbesättning i Degerfors har i test visat sig vara smittad av en hjärnsjukdom."
 • "Det får från en mindre djurbesättning i Degerfors, som tidigare visat sig vara smittad av en hjärnsjukdom, har i nya testsvar visat att det bar på den icke smittsamma sjukdomen NOR 98."
 • "Hans storebror som axlade ansvaret för den gård som de växte upp på fick även han LRF:s guldmedalj för sin djurbesättning på 80-talet."
 • "Johan Linderkers tvingade dra ner på sin djurbesättning för att få fodret att räcka till."
 • "Vattensituationen från deponin är aningen ansträngd, kommunen har vidgått att vattnet nedströms har varit förorenat då man förlikades med en lantbrukare vars djurbesättning dog av vattnet."

Möjliga synonymer till djurbesättning

Diskussion om ordet djurbesättning

djurbesättning

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Hur används ordet djurbesättning

 • "Enstaka djur kan få avlivas på det sättet för att undvika lidande men inte en hel djurbesättning."
 • "Robert Hedlund nästan dubblerade sin djurbesättning och byggde ut strax före mjölkpriset rasade."
 • "Den politiker i södra Halland som kritiserats av länsstyrelsen för vanvård av sin djurbesättning avgår med omedelbar verkan från samtliga politiska uppdrag."
 • "EHEC-bakterier har konstaterats i en djurbesättning på en gård i Halland."
 • "Brigitta Englsperger i Loke, Tandsbyn, fick skicka 20 procent av sin djurbesättning på slakt under torrsommaren 2018."
 • "Ett får från en mindre djurbesättning i Degerfors har i test visat sig vara smittad av en hjärnsjukdom."
 • "Det får från en mindre djurbesättning i Degerfors, som tidigare visat sig vara smittad av en hjärnsjukdom, har i nya testsvar visat att det bar på den icke smittsamma sjukdomen NOR 98."
 • "Hans storebror som axlade ansvaret för den gård som de växte upp på fick även han LRF:s guldmedalj för sin djurbesättning på 80-talet."
 • "Johan Linderkers tvingade dra ner på sin djurbesättning för att få fodret att räcka till."
 • "Vattensituationen från deponin är aningen ansträngd, kommunen har vidgått att vattnet nedströms har varit förorenat då man förlikades med en lantbrukare vars djurbesättning dog av vattnet."

Möjliga synonymer till djurbesättning

Relaterat till djurbesättning

djur

Diskussion om ordet djurbesättning