handjur

handjuret
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
 • male  [ zoologi ]

Synonymer till handjur

Hur används ordet handjur

 • "Nitton sällsynta davidshjortar, 15 hondjur och fyra handjur, bor nu på svensk mark."
 • "Det varierar från år till år men det finns också fördelar med äldre handjur i stammen, säger Sara Lindqvist, handläggare natur- och viltenheten vid Länsstyrelsen Gävleborg."
 • "Bidraget är på 1.500 kronor per slaktat handjur."
 • "Det har funnits för att lantbrukarna inte ska satsa på enbart kor och kvigor utan också på handjur för att få en hög köttproduktion."
 • "De har bland annat reagerat på att det i beslutet står att ” jakten så långt som möjligt bör inriktas på handjur ”."
 • "Av de totalt 3 036 älgar som får fällas är 597 hondjur, 510 handjur och resterande del kalvar."
 • "Jakten är begränsad till att omfatta ett handjur som får skjutas mellan den 1 och 31 mars 2017."
 • "– Anledningen till att länsstyrelsen ibland beviljar skyddsjakt på handjur är att lantbrukaren annars står maktlös om en större grupp med handjur betar i grödan."
 • "– Anledningen till att länsstyrelsen ibland beviljar skyddsjakt på handjur är att lantbrukaren annars står maktlös om en större grupp med handjur betar i grödan."
 • "I det aktuella tillståndet får lantbrukare inom ett avgränsat område i norra Östergötland fälla högst 35 spetshjortar av dovhjort, alltså handjur."

Relaterat till handjur

djur

mankön

Diskussion om ordet handjur