insekt

insekten
insekter
insekterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

insekt har undergrupp

 • bi [ insekter ]

Synonymer till insekt

Hur böjs ordet insekt på svenska?

Obestämd singular: insekt
Bestämd singular: insekten
Obestämd plural: insekter
Bestämd plural: insekterna

Hur används ordet insekt

 • "Svampens sporer sprids sedan med hjälp av en insekt kallad almsplintborren."
 • "– Då fick vi besked om att hon blivit biten av en insekt, säger Mohammed Alnajjar."
 • "Nu får vi vänja oss vid ännu en insekt som gillar vårt blod."
 • "Almsjukan sprids via en liten insekt som heter almsplintborre."
 • "Skogsstyrelsens mätningar visar att den insekt som gör mest skada på våra granskogar har vaknat rekordtidigt i Hälsingland i år."
 • "Att en och annan insekt stryker med får man räkna med, när man vill gynna specifika arter."
 • "Sjukdomen sprids med svidknott, en insekt som upphör att vara aktiv när temperaturen mer varaktigt sjunker under plus tio grader."
 • "Men för honom blev det ingen insekt, utan en djuphavssnäcka."
 • "Blåtunga är en virussjukdom som sprids av en insekt – svidknott – och drabbar idisslare av många arter."
 • "Sjukdomen sprids med svidknott, en insekt som upphör att vara aktiv när temperaturen mer varaktigt sjunker under plus tio grader."

Vad betyder insekt inom insekter ?

en klass inom leddjuren och utgör den artrikaste djurgruppen bland landdjuren http://sv.wikipedia.org/wiki/Insekter

Möjliga synonymer till insekt

Relaterat till insekt

djur

Diskussion om ordet insekt