kravla sig upp

Verb

Vad betyder kravla sig upp inom generell ?

med möda och besvär komma sig upp (ur något eller på något);

Relaterat till kravla sig upp

uppgång

Diskussion om ordet kravla sig upp