perch

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • perch  [ måttenhet ]

Diskussion om ordet perch

perch

perches
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet perch har 7 betydelser

 • Inom fiskar
 • Inom fåglar
 • Inom vardagligt
 • Inom sjöfart
 • Inom måttenhet
 • Inom zoologi
 • Inom generell
fiskar
fåglar
vardagligt
sjöfart
måttenhet
zoologi
generell

Vad betyder perch inom fiskar ?

any of numerous lean-fleshed fishes of America and Europe spiny-finned freshwater food and game fishes

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Möjliga synonymer till perch (inom fiskar)

Ordet perch inom fåglar

a branch or rod that serves as a resting place

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Möjliga synonymer till perch (inom fåglar)

Ordet perch inom vardagligt

an elevated place serving as a seat

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till perch (inom vardagligt)

Ordet perch inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till perch (inom sjöfart)

 • buoy [ seafaring ]

Ordet perch inom måttenhet

(British) a linear measure of 16.5 feet

Översättningar (inom måttenhet)

Svenska
 • perch  [ måttenhet ]

Ordet perch inom zoologi

a square rod of land

Synonymer till perch (inom zoologi)

Ordet perch inom generell

any of numerous spiny-finned fishes of various families of the order Perciformes

Diskussion om ordet perch

perch

perch
perched
perched
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till perch (inom generell)

Hur används ordet perch

 • "The birds perched high in the treee"
 • "She perched her hat on her head"

Ordet perch har 3 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom musik
 • Inom generell
botanik
musik
generell

Ordet perch inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till perch (inom botanik)

Ordet perch inom musik

sit, as on a branch

Synonymer till perch (inom musik)

Ordet perch inom generell

cause to perch or sit

Synonymer till perch (inom generell)

Diskussion om ordet perch