deepen

deepen
deepened
deepened
Verb

Synonymer till deepen

Ordet deepen har 2 betydelser

  • Inom organisation
  • Inom musik
organisation
musik

Ordet deepen inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Synonymer till deepen (inom organisation)

Möjliga synonymer till deepen (inom organisation)

Ordet deepen inom musik

become deeper in tone

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till deepen (inom musik)

Diskussion om ordet deepen