dear

dearer
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet dear

 • "my sisters and brothers are near and dear"
 • "one's dearest wish"
 • "much too dear for my pocketbook"

Ordet dear har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom dryck
 • Inom ALLMÄNT
bildligt
generell
dryck
ALLMÄNT

Ordet dear inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till dear (inom bildligt)

Möjliga synonymer till dear (inom bildligt)

Ordet dear inom generell

with or in a close or intimate relationship

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till dear (inom generell)

Ordet dear inom dryck

earnest

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till dear (inom dryck)

Möjliga synonymer till dear (inom dryck)

Ordet dear inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till dear (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till dear (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet dear

dear

Adverb

Synonymer till dear (inom ALLMÄNT)

Hur används ordet dear

 • "he paid dearly for the food"
 • "she loved him dearly"
 • "this cost him dear"

Vad betyder dear inom generell, generell ?

Möjliga synonymer till dear

Möjliga synonymer till dear

Diskussion om ordet dear

dear

dears
Substantiv

Översättningar

Ordet dear har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom däggdjur
ALLMÄNT
däggdjur

Ordet dear inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till dear (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till dear (inom ALLMÄNT)

Ordet dear inom däggdjur

Synonymer till dear (inom däggdjur)

Diskussion om ordet dear