honey

Interjektion

Översättningar

Diskussion om ordet honey

honey

Verb

Vad betyder honey inom generell ?

sweeten with honey

Diskussion om ordet honey

honey

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder honey inom generell, generell ?

having the color of honey

Diskussion om ordet honey

honey

honeys
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet honey har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder honey inom generell ?

a sweet yellow liquid produced by bees

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till honey (inom generell)

Ordet honey inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till honey (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till honey (inom vardagligt)

Diskussion om ordet honey