culm

culms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet culm har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom botanik
generell
botanik

Vad betyder culm inom generell, generell ?

stem of plants of the Gramineae

Översättningar (inom generell)

Ordet culm inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till culm (inom botanik)

Diskussion om ordet culm