chimney

chimneys
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till chimney

Ordet chimney har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom generell
militärväsen
generell

Ordet chimney inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till chimney (inom militärväsen)

Ordet chimney inom generell

a vertical flue that provides a path through which smoke from a fire is carried away through the wall or roof of a building

(inom generell)

Diskussion om ordet chimney

  • - 2011-12-24

    Även "murstock".