tallboy

tallboys
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till tallboy

Ordet tallboy har 3 betydelser

  • Inom boende
  • Inom byggnadskonst
  • Inom generell
boende
byggnadskonst
generell

Ordet tallboy inom boende

Ordet tallboy inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska

Möjliga synonymer till tallboy (inom byggnadskonst)

Ordet tallboy inom generell

Synonymer till tallboy (inom generell)

Diskussion om ordet tallboy