POD

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
  • POD  [ förkortning, data ]

Hur används ordet POD

  • "– Övningen skulle hållas 27-31 oktober, men den ställs in, säger Steffen Ousdal vid myndighetsledningen Politidirektoratet ( POD ) till Bergens Tidende."

Möjliga synonymer till POD

Diskussion om ordet POD

POD

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
  • POD  [ förkortning, data ]

Möjliga synonymer till POD

Diskussion om ordet POD

pod

pods
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet pod har 4 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom botanik
  • Inom fiskar
  • Inom luftfart
botanik
botanik
fiskar
luftfart

Vad betyder pod inom botanik ?

the vessel that contains the seeds of a plant (not the seeds themselves)

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till pod (inom botanik)

Möjliga synonymer till pod (inom botanik)

Ordet pod inom botanik

a several-seeded dehiscent fruit as e.g. of a leguminous plant

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till pod (inom botanik)

Möjliga synonymer till pod (inom botanik)

Ordet pod inom fiskar

a group of aquatic mammals

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Möjliga synonymer till pod (inom fiskar)

Ordet pod inom luftfart

a detachable container of fuel on an airplane

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Synonymer till pod (inom luftfart)

Möjliga synonymer till pod (inom luftfart)

Diskussion om ordet pod

pod

pod
podded
podded
Verb

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Synonymer till pod (inom luftfart)

Ordet pod har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom zoologi
  • Inom generell
mat
zoologi
generell

Ordet pod inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till pod (inom mat)

Ordet pod inom zoologi

Synonymer till pod (inom zoologi)

Ordet pod inom generell

produce pods, of plants

Diskussion om ordet pod

POD

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till POD (inom generell)

Vad betyder POD inom förkortning, data ?

Piece Of Data, Plain Old Documentation, ursprung Perl, Plain Old Dos, Publishing On Demand

Diskussion om ordet POD