waster

wasters
Substantiv

Översättningar

Ordet waster har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom handel
  • Inom generell
sport
handel
generell

Ordet waster inom handel

Översättningar

Svenska

Ordet waster inom generell

Synonymer till waster