oekonomisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet oekonomisk

  • "Samtidigt ser Patric Heimbrand problem med den ökade övertiden, som han menar är både oekonomisk och kan medföra risker för den enskilda medarbetaren."
  • "- Den här typen är ofta en ganska oekonomisk kund, fastän de tror sig vara ekonomiska."

Vad betyder oekonomisk inom generell ?

inte ekonomisk (i betydelsen lönsam)

Översättningar

Möjliga synonymer till oekonomisk