överordnad

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet överordnad

 • "Barnets bästa ska vara en överordnad princip oavsett om besluten tas av socialtjänsten, skolan eller domstolen."
 • "Det finns ett uttryck inom förvaltningarna i Göteborg som säger ” Budget är en överordnad prioritering ”!"
 • "Sådana kostnader skall attesteras av närmast överordnad chef."
 • "Sådana kostnader skall attesteras av närmast överordnad chef."
 • "Då det gäller bistånd till funktionshindrade anser socialsekreterare i Lundby, som intervjuats av IVO, att ekonomin var överordnad enskilda människors behov."
 • "De vill inte längre underkasta sig en överordnad auktoritet."
 • "Familjens heder anses överordnad individens frihet."
 • "att välja överordnad allt annat."
 • "Ideologin innebär att individens rätt att välja är överordnad allt annat."
 • "– Vinsten fortsätter att vara överordnad kvalitén i utbildningen, säger hon till TT."
 • "– Inriktningsbeslutet ligger kvar och huvudortens ledningscentral ska vara överordnad, men ledningscentralerna på de andra orterna blir kvar tills vidare, säger Dan Persson, som är chef för den nya polisregionen Dalarna, Värmland och Örebro län."
 • "– Det var två personer som sa att barnen inte fick komma in och de ska också ha ringt till någon överordnad."
 • "Under tiden som Trafik och Fritid saknade förvaltningschef så gjordes tilläggsbeställningar utan godkännande från överordnad."
 • "Kriminalvårdaren har bland annat valt att sänka nivån för bevakningsuppdraget utan att ta kontakt med överordnad eller vakthavande befäl."
 • "– Detta står i Januariavtalet, men från mitt och mitt partis perspektiv så är kvaliteten överordnad allting annat."
 • "– Bland alla parametrar som styr bostadsmarknaden med exempelvis amorteringskrav, reavinstbeskattningar är konjunkturen alltid överordnad och styr bostadsmarknaden."
 • "En överordnad princip för partiledaren i Socialdemokraterna har alltid varit att hålla ihop partiet."
 • "Familjens rätt att bestämma själv är överordnad jämställdheten."
 • "- Vi måste inse vilket land vi lever i. Trafiksäkerheten är överordnad när det handlar om att så många liv räddas av dubbdäck, säger Mikael Höög, pressansvarig på Motormännen."
 • "- Visst ligger det i regeringens intresse att skydda småföretagare, men strålningsfrågan är överordnad i det här fallet."

Vad betyder överordnad inom generell ?

högre stående, som har chefsställning, mer allmän och generell

Relaterat till överordnad

överordnad

Diskussion om ordet överordnad

 • - 2011-05-24

  Line Manager

överordnad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet överordnad

 • "– Inriktningsbeslutet ligger kvar och huvudortens ledningscentral ska vara överordnad, men ledningscentralerna på de andra orterna blir kvar tills vidare, säger Dan Persson, som är chef för den nya polisregionen Dalarna, Värmland och Örebro län."
 • "– Det var två personer som sa att barnen inte fick komma in och de ska också ha ringt till någon överordnad."
 • "Under tiden som Trafik och Fritid saknade förvaltningschef så gjordes tilläggsbeställningar utan godkännande från överordnad."
 • "Kriminalvårdaren har bland annat valt att sänka nivån för bevakningsuppdraget utan att ta kontakt med överordnad eller vakthavande befäl."
 • "– Detta står i Januariavtalet, men från mitt och mitt partis perspektiv så är kvaliteten överordnad allting annat."
 • "– Bland alla parametrar som styr bostadsmarknaden med exempelvis amorteringskrav, reavinstbeskattningar är konjunkturen alltid överordnad och styr bostadsmarknaden."
 • "En överordnad princip för partiledaren i Socialdemokraterna har alltid varit att hålla ihop partiet."
 • "Familjens rätt att bestämma själv är överordnad jämställdheten."
 • "- Vi måste inse vilket land vi lever i. Trafiksäkerheten är överordnad när det handlar om att så många liv räddas av dubbdäck, säger Mikael Höög, pressansvarig på Motormännen."
 • "- Visst ligger det i regeringens intresse att skydda småföretagare, men strålningsfrågan är överordnad i det här fallet."

Vad betyder överordnad inom generell ?

högre stående, som har chefsställning, mer allmän och generell

Möjliga synonymer till överordnad

Diskussion om ordet överordnad

överordna

överordnar
överordnade
överordnat
Verb [-]

Hur böjs ordet överordna på svenska?

Presens: överordnar
Preteritum: överordnade
Supinum: överordnat

Hur används ordet överordna

 • "– KTH Arkitekturskolan ser vi som ett fantastiskt tillskott som höjer kulturmiljön utan att varken överordna sig eller underordna sig, säger Björn Siesjö."

Vad betyder överordna inom generell ?

överordna någon

Diskussion om ordet överordna