uppifrån

Adverbial

Översättningar

Hur används ordet uppifrån

 • "– När de flyger har de möjlighet att larma räddningstjänst och ha direkt kommunikation och skicka bilder så man kan få en lägesbild uppifrån, säger Martin Petersson."
 • "– Jag är oerhört förvånad och bekymrad om att direktiv har skickats ut uppifrån om att betala utlägg som strider mot attestreglerna."
 • "Men hur ser den ut uppifrån?"
 • "Några butiker i länet som planerar att plocka bort leksaksvapen som ser för verkliga ut är Leksakshuset i Vedeby och Lekextra i Sölvesborg, som fått uppmaning uppifrån om att rensa ut och bara kommer behålla vattenpistoler."
 • "– Vi har ju använt dem vid de här typen av händelser med höga flöden för att få bilder uppifrån och det kan vi inte göra just nu, säger Martin Petersson, tjänsteman i beredskap vid länsstyrelsen Blekinge."
 • "Men det var mycket mothåll uppifrån och svårt att få till."
 • "Samtidigt som de höga flödena ställer till stora problem på många håll, så kommer det mera vatten under tisdagen – den här gången uppifrån."
 • "Man måste hålla snötrycket konstant, inte fördela trycket fel utan gå konstant uppifrån och ner eller nedifrån och upp, säger han till TT."
 • "Om man istället för fyrkantigt ( sett uppifrån ) gör huset U-format och lägger öppningen parallellt med vägen så får man längre gavlar som vätter bort från vägen, på den tysta sidan."
 • "– Just nu har jag inte hört något uppifrån att vi ska lägga ned."

Vad betyder uppifrån inom generell ?

från en position längre från golvet (närmare taket), jordytan (längre från jordens medelpunkt) etc. (och i riktningen nedåt mot golvet, jordytan etc.); från en position närmare den övre kanten i ett diagram eller en karta (och ned mot undre kanten); från toppen eller en hög position i en hierarki (och mot en lägre position eller botten); från en position närmare nordpolen på jorden (och mot sydpolen)

Diskussion om ordet uppifrån

uppifrån

Okänd ordklass

Hur används ordet uppifrån

 • "– När de flyger har de möjlighet att larma räddningstjänst och ha direkt kommunikation och skicka bilder så man kan få en lägesbild uppifrån, säger Martin Petersson."
 • "– Jag är oerhört förvånad och bekymrad om att direktiv har skickats ut uppifrån om att betala utlägg som strider mot attestreglerna."
 • "Men hur ser den ut uppifrån?"
 • "Några butiker i länet som planerar att plocka bort leksaksvapen som ser för verkliga ut är Leksakshuset i Vedeby och Lekextra i Sölvesborg, som fått uppmaning uppifrån om att rensa ut och bara kommer behålla vattenpistoler."
 • "– Vi har ju använt dem vid de här typen av händelser med höga flöden för att få bilder uppifrån och det kan vi inte göra just nu, säger Martin Petersson, tjänsteman i beredskap vid länsstyrelsen Blekinge."
 • "Men det var mycket mothåll uppifrån och svårt att få till."
 • "Samtidigt som de höga flödena ställer till stora problem på många håll, så kommer det mera vatten under tisdagen – den här gången uppifrån."
 • "Man måste hålla snötrycket konstant, inte fördela trycket fel utan gå konstant uppifrån och ner eller nedifrån och upp, säger han till TT."
 • "Om man istället för fyrkantigt ( sett uppifrån ) gör huset U-format och lägger öppningen parallellt med vägen så får man längre gavlar som vätter bort från vägen, på den tysta sidan."
 • "– Just nu har jag inte hört något uppifrån att vi ska lägga ned."

Vad betyder uppifrån inom generell ?

från en position längre från golvet (närmare taket), jordytan (längre från jordens medelpunkt) etc. (och i riktningen nedåt mot golvet, jordytan etc.); från en position närmare den övre kanten i ett diagram eller en karta (och ned mot undre kanten); från toppen eller en hög position i en hierarki (och mot en lägre position eller botten); från en position närmare nordpolen på jorden (och mot sydpolen)

Diskussion om ordet uppifrån