huvud-

Adverb

Översättningar

Hur används ordet huvud-

  • "Hur pass allvarliga skadorna är vet man ännu inte, men enligt polisen klagade hon över huvud- och ryggsmärtor."
  • "Från att ha varit en liten och obetydlig tumörgrupp utgör den nu ungefär en tredjedel av all huvud- och halscancer."
  • "De fem diagnoser som satsningen riktar sig mot är leukemi, huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer och cancer i urinblåsa och urinvägar."
  • "Kategorierna är : ” Manus efter annan förlaga ” och ” Bästa manliga huvud- roll ” – där vi ser legendaren Gary Oldman – och ” Bästa musik ”."
  • "Enligt polisen fick mannen mycket svåra huvud- och ryggskador och fördes till sjukhus."
  • "Tingsrätten lyckades inte reda ut om det var huvud- eller underentreprenören som hade samordningsansvaret."
  • "Många misshandelsskador på barn visar sig i mun-, huvud- och halsregionen, ställen som tandläkaren i sitt möte med barnet kan se ordentligt."
  • "De tre gav sig på och slog chauffören som efteråt klagade på huvud- och ryggsmärtor."
  • "De som smittas av Sorkfeber får oftast akut hög feber, huvud- och muskelvärk samt blir trötta och hängiga."
  • "Han undrar till exempel om det skulle gå att göra ridhjälmarna säkrare eftersom huvud- eller skallskador hos unga innebär en risk för livslånga besvär."

Rim på huvud-

Vad betyder huvud- inom generell ?

viktigast eller som betyder mest

Diskussion om ordet huvud-

huvud-

Adjektiv

Rim på huvud-

Vad betyder huvud- inom fysik ?

viktigast eller som betyder mest

Diskussion om ordet huvud-