mitt-

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till mitt-

Hur används ordet mitt-

  • "Spelvändningarna var hela tiden livsfarliga och spelet både i mitt- och försvarszon klanderfritt."
  • "Dessutom tittar man på vägens sidoområden, dvs finns det plats att köra av, finns det mitt- och sidoräfflor – och slutligen om det finns trafiksäkerhetskameror på vägen."
  • "Ett vittne säger att lastbilarna fron- talkrockade sedan den ena lastbilen hade kört in i ett sidoräcke och stud- sat över hela körfältet genom mitt- räcket."
  • "Farorna består i att det saknas mitt- räcken mellan körfälten, att det vid sidan av vägen finns stenar, djupa di- ken eller träd, eller att det finns många och osäkra vägkorsningar."
  • "Men bara 65 mil har hittills varit breda nog för mitt- räcken, visar en granskning av SVT."
  • "Dessutom visar forskningen att uppfrästa räfflor vid mitt- eller kantlinjen motverkar tröttheten endast i 4-5 minuter samt att koffein motverkar tröttheten mycket längre tid."
  • "Under 2011 dominerade Gerzic på mitt- fältet i ÖSK."
  • "Men vi förordar givetvis att man går på fram och av bak för att får ett bättre flöde och för att undvika onödig trängsel vid mitt- eller bakdörren, skriver Mattias Näsström."
  • "Från och med 5 maj kommer passagerare endast kunna stiga på genom bussarnas mitt- och bakdörrar."
  • "Enligt United kan hon spela både mitt- och ytterback och har både ett starkt huvud- och passningsspel."

Rim på mitt-

Möjliga synonymer till mitt-

Diskussion om ordet mitt-