generell

[ɧεnεr'εl]
generellare
generellast
Adjektiv

Synonymer till generell

Hur uttalas ordet generell?

[ɧεnεr'εl]

Hur böjs ordet generell på svenska?

Komparativ: generellare
Superlativ: generellast

Hur används ordet generell

 • "– I den europeiska invandringspolitiken har forskare nu noterat en generell tendens till ett starkare fokus på den ekonomiska nyttan för landet i utformningen av invandringspolitiken och ett sådant fokus tenderar att gynna arbetskraftsinvandring framför flykting- och anhöriginvandring."
 • "Det visade sig att Lena Kammefors drabbats av tympanoscleros, en sjukdom som ger generell stelhet av hörselbenen i mellanörat."
 • "Beredskapsnivån A är av den lägre graden och är en ” generell varning om möjlig terroraktivitet av oförutsägbar typ och omfattning ”."
 • "Det visade sig att Lena Kammefors drabbats av tympanoscleros, en sjukdom som ger generell stelhet av hörselbenen i mellanörat."
 • "Det ska också vid behov finnas utrymme för kommunikation mellan socialtjänsten och domstolen, i stället för en fyra månader lång, generell utredning."
 • "Jag tror alltså inte att WEF har en generell betydelse för utvecklingen i världen."
 • "Det handlar inte om konstkritik i en generell mening som Hjörne försöker hävda utan om en speciell åsikt, nämligen den att det skulle vara effektivare, i meningen bättre för samhället, om konstnärer som jag arbetade med de goda värdena, exempelvis som Hjörne föreslår, kärlek."
 • "De relativa betygen byggde på generell begåvningsstatistik som visade fel i klassrummen."
 • "Det finns en generell oro, enligt Mårder."
 • "Nu är den bilden mer generell."
 • "– Just detta påverkar inte oss men generell tillväxt gynnar oss här i Olofström, säger Jonas Knutsson, kommunikationschef."
 • "Vi har verktyg, som skalor för att skatta smärta och möjlighet att använda generell ordination."
 • "Anna fick besked om att hon led av generell ångest."
 • "Det är landstinget i Kalmar som har anmält bristerna till Socialstyrelsen, som i sin tur nu har gått ut med en generell varning till alla landsting om att de ska vara observanta på problemen."
 • "Men enligt Jansson är den bristen generell och gäller inte bara helikopter 14."
 • "Bland annat innebär det att det blir en generell sänkning till fyrtio kilometer på Trossö."
 • "Louise Erixon ( SD ), som leder arbetet i Samstyret, vill sänka sitt eget arvode som kommunstyrelsens ordförande med fem procent, vilket innebär en generell sänkning för kommunens politikerarvoden."
 • "Pärklo menar att det inte handlar om en generell skärp bevakning av moskébyggnaden."
 • "Det är en generell brist inom alla områden egentligen, men det är framför allt medicinkliniken i Karlshamn och kirurgkliniken här i Karlskrona som drabbas."
 • "– Det går inte att ge en generell bild framåt."

Vad betyder generell inom ALLMÄNT ?

som gälla|gäller en vid mängd objekt, allmän

Relaterat till generell

allmängiltighet

Diskussion om ordet generell